AUTOMOBIL LONČAR

Povećanje energetske učinkovitosti

            Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj      

 

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u poslovnom objektu tvrtke AUTOMOBIL – LONČAR d.o.o.

Opis projekta

Tvrtka AUTOMOBIL – LONČAR d.o.o. ostvarila je bespovratnu potporu putem natječaja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Svrha projekta je smanjenje isporučene energije energetski troškovnoj cjelini poslovne zgrade tvrtke Automobil – Lončar d.o.o. za najmanje 41% nakon provedbe mjera energetske obnove i uvođenje sustava obnovljivih izvora energije u svrhu proizvodnje električne energije uz smanjenje ispusta CO2 u iznosu od 10,00 tona na godišnjoj razini. Ujedno projekt doprinosi smanjenju tekućeg održavanja rasvjete u poslovnom prostoru i na vanjskim površinama te poboljšanju svjetlosno tehničkih uvjeta.

Projektom su obuhvaćena sljedeća ulaganja:

1. rekonstrukcija postojećeg sustava unutarnje i vanjske rasvjete objekta ugradnjom nove LED rasvjete;

2. uvođenje sustava daljinskog nadzora i upravljanja potrošnjom energenata i vode čija je osnovna zadaća prikupljanje podataka o potrošnji električne energije , plina i vode putem brojila putem kojih se poslovni objekt opskrbljuje energentima i sanitarnom vodom;

3. izgradnja sunčane elektrane na krovu objekta za proizvodnju električne energije.

Očekivani rezultati provedbe projekta su:

1. Povećanje količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije poslije provedbe aktivnosti projektnog prijedloga za 27.477,25 kWh.

Polazišna vrijednost prije energetske obnove: 0,00 kWh

Ciljna vrijednost nakon energetske obnove: 27.477,25 kWh

Doprinos povećanju količine energije proizvedene iz OIE: 27.477,25 kWh

2.  Povećanje uštede energije poslije provedbe aktivnosti projektnog prijedloga za 26.827,41 kWh.

Polazišna vrijednost prije energetske obnove: 131.800,00 kWh

Ciljna vrijednost nakon energetske obnove: 104.972,59 kWh

Doprinos povećanju uštede energije: 26.827,41 kWh

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2).

Ukupna vrijednost projekta: 924.636,68 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 680.039,15 kuna

Razdoblje provedbe projekta: veljača 2019. – lipanj 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Janja Lončar-Puček

janja.loncar.pucek@automobil-loncar.hr

 

Poveznice

Europski strukturni i investicijski fondovi

https://strukturnifondovi.hr/

Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

https://mzoe.gov.hr/

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

http://www.fzoeu.hr/

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

https://razvoj.gov.hr/


 

AUTOMOBIL LONČAR

Više informacija